Lidmaatschap - V.V. Waspik

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie bij v.v. Waspik, inning seizoen 2022-2023
Zoals iedere vereniging vragen wij contributie van onze leden voor het lidmaatschap. Deze korte handleiding geeft uitleg over de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het lidmaatschap bij Voetbalvereniging Waspik.

Hoe word ik of mijn kind lid van v.v. Waspik?
Voetbalvereniging Waspik is enorm blij met elke nieuwe aanmelding. Je meldt je aan door het invullen van een inschrijfformulier. Via onze website (vvwaspik.nl) kun je een inschrijfformulier downloaden, ook in de bestuurskamer van v.v. Waspik kun je een inschrijfformulier bemachtigen. Een volledig ingevuld en ondertekend formulier kun je inleveren bij: Diane Verkooijen, Aletta Jacobsstraat 5 te Waspik.

F-pupillen (O9/O8) en kabouters (onder 7) die zich aanmelden betalen de eerste 3 maanden geen contributie! Let op: door het ondertekenen van dit formulier machtig je v.v. Waspik om de contributiegelden automatisch van je rekening af te schrijven.

>> Klik hier voor het inschrijfformulier 2022-2023

Wat is de hoogte van de contributiegelden seizoen 2022-2023?
De volgende bedragen per kwartaal zijn door de ALV vastgesteld:

  • Senioren (heren & dames): €50,00 per kwartaal
  • Junioren (O19 tot en met O15): €40,00 per kwartaal
  • Pupillen (O13 tot en met O7): €36,00 per kwartaal
  • Rustende leden: €18,00 per kwartaal


In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van november 2012 is besloten dat een contributiewijziging éénmaal in de 2 jaar plaatsvindt. NB: de volgende contributiewijziging vindt plaats voor het seizoen 2021-2022.

Wanneer wordt de contributie van het seizoen 2022-2023 geïnd?

  • Kwartaal 3 (2022): rond 25 augustus 2022
  • Kwartaal 4 (2022): rond 25 november 2022
  • Kwartaal 1 (2023): rond 25 februari 2023
  • Kwartaal 2 (2023): rond 25 mei 2023


Let op: bij v.v. Waspik is automatische incasso verplicht.

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?
Het kan gebeuren dat door omstandigheden tijdelijk niet voldaan kan worden aan de betalingsverplichtingen. De penningmeester is in dergelijke gevallen de enige die goedkeuring kan geven aan (af-)betalingsregelingen. Bij een betalingsachterstand van twee kwartalen mag het desbetreffende lid niet meer trainen en/of voetballen. De betalingsverplichting blijft echter wel bestaan.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op en/of wijzig ik het?
Afmeldingen en/of wijzigingen van je lidmaatschap dienen schriftelijk ingeleverd te worden bij de ledenadministratie of penningmeester. Een mondelinge opzegging wordt niet in behandeling genomen.

Hoe lang moet ik nog doorbetalen na opzegging?
Sinds 2012 is een lid van een vereniging wettelijk verplicht om voor een geheel seizoen te betalen, ook bij tussentijdse opzegging! (dit is vastgesteld in de Wet van Dam). Het bestuur van de voetbalvereniging Waspik heeft besloten om van deze wettelijke bepaling af te wijken. Indien een lid opzegt moet hij/zij alleen het bedrag van het kwartaal van opzegging nog in het geheel voldoen. Bij een overschrijving naar een andere vereniging moet aan alle financiële verplichtingen voldaan zijn.

Wat als ik geen financiële ruimte heb om mijn kind te laten sporten?
Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Brabant creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Vragen en/of opmerkingen?
Voetbalvereniging Waspik
Website: www.vvwaspik.nl - contact
Email: ledenadministratie@vvwaspik.nl

Bestuur v.v. Waspik, vastgesteld d.d. 14 juli 2022

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!